ยื่นคำขอกู้พิเศษ

คลิกที่เมนูเงินกู้พิเศษหากคุณต้องการยื่นคำขอกู้พิเศษ จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง พร้อมแล้วคลิกที่ปุ่ม ยื่นคำขอกู้ 

ยื่นคำขอกู้สามัญ

คลิกที่เมนูเงินกู้สามัญ หากคุณต้องการยื่นคำขอกู้สามัญ จากนั้นกรอกรายละเอียดให้ครบทุกช่อง พร้อมแล้วคลิกที่ปุ่ม ยื่นคำขอกู้

อย่าลืม!!

รอบเวลาการรับงานคือ 8.00น. - 16.30น. หากเลยช่วงเวลาดังกล่าวหรือหากส่งในช่วงวันหยุดแล้วสหกรณ์จะรับเป็นวันถัดไป (ในวันและเวลาทำการ)