ระเบียบใหม่ เริ่มใช้ 1 สิงหาคม 2559

กู้สามัญ กู้ได้ 45 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท (ส่งชำระ 150 งวด)

กู้พิเศษ กู้ได้ 60 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 3,000,000 บาท (ส่งชำระ 300 งวด) กู้สามัญร่วมได้ 30 เท่าไม่เกิน 1,300,000 บาท (ส่งชำระ 200 งวด)

สมาชิกบำนาญอายุไม่เกิน 75 ปี กู้สามัญร่วมได้ 30 เท่าของเงินบำนาญ ไม่เกิน 700,000 บาท
 
เลขที่สมาชิก
 หากมีการเปลี่ยนสัญญาเงินกู้ท่านสมาชิกสามารถลบข้อความวงเงินกู้ออกเพื่อให้โปรแกรมคำนวณสิทธิ์ใหม่
?

ประเภทสัญญาเงินกู้
รายละเอียด 0

คำนวณเงินกู้ คำนวณการส่งชำระ
สิทธิ์กู้ เงินต้น
งวดชำระ ดอกเบี้ย
?
หุ้นสมาชิก 0 รวม
หักซื้อหุ้น 0 หมายเหตุ
?
หักหนี้เดิม 0
คงเหลือประมาณ 0
 
   
?