คำนวณสิทธิ์เงินกู้

คลิกที่นี่เมื่อคุณต้องการคำนวณสิทธิ์เงินกู้ต่างๆ เช่น เงินกู้สามัญ เงินกู้พิเศษ เงินกู้ ฉ. และเงินกู้ ศ. บริการคำนวณสิทธิ์เงินกู้ผ่านระบบ Cloud จะช่วยให้ท่านสมาชิกประมาณการค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนว่าแต่ละสัญญาจะต้องส่งเงินต้นและดอกเบี้ยเท่าไหร่ ช่วยให้การวางแผนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนมีสภาพคล่อง เริ่มที่นี่

ยื่นคำขอกู้

คลิกที่นี่เมื่อคุณต้องการยื่นคำขอกู้ผ่านระบบ Cloud. บริการนี้จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการยื่นคำขอกู้ในสัญญา สามัญ (เงินกู้พิเศษท่านสมาชิกต้องติดต่อฝ่ายเงินกู้) โดยจะมีรอบเวลาการรับงานคือ 8.00น. - 16.30น. หากเลยช่วงเวลาดังกล่าวหรือหากส่งในช่วงวันหยุดแล้วสหกรณ์จะรับเป็นวันถัดไป (ในวันและเวลาทำการ) เริ่มที่นี่

ตรวจสอบสถานะคำขอกู้

คลิกที่นี่เมื่อคุณต้องการตรวจสอบสถานะการยื่นคำขอกู้ผ่านระบบ Cloud Service ว่าสถานะคำขอกู้ที่ได้ยื่นไปแล้ว ขณะนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้ว

เริ่มที่นี่

คำนวณดอกเบี้ยเงินฝาก

คลิกที่นี่เมื่อคุณต้องการคำนวณดอกเบี้ยเงินฝากประออมทรัพย์ คุณสามารถทราบว่าหากมีเงินฝากเท่านี้แล้วจะได้ดอกเบี้ยต่อเดือนเท่าไหร่ หรือได้ดอกเบี้ยต่อปีเท่าไหร่ บริการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ฯ เท่านั้น  :-)


เริ่มที่นี่คำนวณปันผล

คลิกที่นี่เมื่อคุณต้องการคำนวณเงินปันผลจากค่าหุ้นที่คุณได้ส่งรายเดือน คุณสามารถทราบว่าหากส่งค่าหุ้นต่อเดือนเท่านี้ สิ้นปีคุณจะได้ปันผลเท่าไหร่ บริการนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะสมาชิกสหกรณ์ฯ ที่ส่งค่าหุ้นเท่ากันทุกเดือนเท่านั้น  :-) เริ่มที่นี่

ยื่นแบบคำร้อง

คลิกที่นี่เมื่อคุณต้องการยื่นแบบคำร้อง เปลี่ยนแปลงสานที่ปฏิบัติงาน,เปลี่ยนแปลงชำระค่าหุ้น,เปลี่ยนแปลงงวดชำระหนี้,เปลี่ยนแปลงอัตราเงินฝากประเภทออมทรัพย์
  :-) เริ่มที่นี่

บริการใหม่จากสหกรณ์ฯ

Cloud Service คือรูปแบบบริการใหม่ที่สมาชิกสหกรณ์ฯ สามารถใช้บริการผ่านทาง Internet โดยไม่ต้องเดินทางมาที่สหกรณ์ฯ (ไม่ใช่ระบบ Cloud Computing) เพียงแค่ Login เข้ามายังระบบก็สามารถใช้บริการได้เลย เพิ่มความสะดวกมากขึ้น... แต่ ณ ตอนนี้ทางสหกรณ์ฯ พึ่งเปิดใช้งานในระยะแรกจึงขอเริ่มด้วยบริการ คำนวณสิทธิ์เงินกู้และยื่นคำขอกู้ไปก่อน หากระบบนี้มีการตอบรับที่ดีจากท่านสมาชิก สหกรณ์ฯ ก็จะพัฒนาระบบใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับการใช้บริการของสมาชิกในอนาคต (ทางผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ระบบ Cloud Service จะให้บริการแก่ท่านสมาชิกได้ไม่มากก็น้อยครับ)