หน้าแรก

ขอเปลี่ยนแปลงชำระเงินค่าหุ้น

ขอเปลี่ยนแปลงการส่งเงินงวดชำะหนี้

แจ้งย้ายสถานที่ปฏิบัติงานและที่อยู่

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินฝากประเภทออมทรัพย์

แจ้งความจำนงรับโอนเงินปันผลเฉลี่ยคืนคำอธิบาย

ขอเปลี่ยนแปลงอัตราเงินฝากประเภทออมทรัพย์
เป็นบริการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงค่าหุ้น Online เสมือนท่านมาเขียนคำขอที่สหกรณ์ฯ ยื่นคำขอเดือนนี้มีผลเดือนหน้า
วิธีใช้งานคือ ใส่เลขที่สมาชิก กดปุ่ม แสดงข้อมูล โปรแกรมจะแสดงรายการบัญชีเงินฝากของท่านสมาชิก จากนั้นคลิกที่ปุ่ม แก้ไข เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินฝาก
จากนั้นใส่จำนวนเงินที่ต้องการเพิ่ม หรือ ลด แล้วคลิกที่ปุ่มบันทึก และคลิกที่ปุ่ม ปิด โปรแกรมจะแสดงอัตราเงินฝากใหม่ในคอมลัมน์ เปลี่ยนเป็นเดือนละ หากท่านสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงบัญชีอื่นๆ ก็ทำได้เช่นเดียวกัน
ใส่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
คลิกที่ปุ่ม ส่งคำขอ
          Label
เบอร์โทรศัพท์  
รหัสผ่านข้อมูลส่วนตัว